Otvorili sme pre vás nové odberové pracovisko v BRATISLAVE.

Nedovoľte cukrovke 2. typu ovládnuť váš život

Čo je to diabetes 2.typu?

Ako sa spozná cukrovka 2. typu?

Čo spôsobí neliečená cukrovka?

Prevencia cukrovky

Najčastejšie mýty o cukrovke

Čo je to diabetes 2. typu?

Diabetes mellitus je chronické metabolické ochorenie, ktoré narúša normálnu funkciu hlavných orgánov a imunitného systému. Ako jedno z najzávažnejších civilizačných ochorení sa vyznačuje komplexnými poruchami v metabolizme cukrov, tukov a bielkovín. Často je spojené s obezitou, hypertenziou, zvýšenou hladinou cholesterolu a dnou. Aj keď postihuje predovšetkým ľudí stredného a staršieho veku, v poslednej dobe dochádza k alarmujúcemu nárastu počtu mladších pacientov a obéznych detí, u ktorých je cukrovka diagnostikovaná.

Diabetes mellitus alebo tiež cukrovka je ochorenie, ktoré postihuje značný počet Slovákov. Napriek tomu, že ide o dobre známe ochorenie, medzi verejnosťou stále pretrváva množstvo mýtov, ktoré ju obklopujú. Jedným z najčastejších omylov je rozdiel medzi diabetom 1. a 2. typu. Zatiaľ čo cukrovka 1. typu je nevyliečiteľné ochorenie, ktoré sa často objavuje v detstve alebo v dospievaní, cukrovka 2. typu sa môže rozvinúť v neskoršom veku a je možné jej predchádzať alebo ju zvládať zdravým životným štýlom.

Ako sa spozná cukrovka 2. typu?

Cukrovka je u väčšiny pacientov diagnostikovaná náhodne pri bežnom vyšetrení krvi alebo moču v ordinácii praktického lekára. Obvykle začína bezpríznakovou fázou, tzv. prediabetom a pokiaľ sa nediagnostikuje včas, prepukne v samotné ochorenie. Včasné odhalenie a liečba prediabetu je u preto kľúčová pre prevenciu vzniku Diabetes mellitus 2. typu. Prediabetes, ktorý je predchodcom diabetu, môže trvať roky a často zostáva neodhalený. Medzi skoré príznaky cukrovky patrí časté močenie, smäd a únava, čo môže mnoho ľudí ľahko prehliadnuť.

Pre diagnostiku je nutné vykonať test hladiny cukru v krvi nalačno. Pri zvýšenej hodnote hladiny cukru v krvi a podozrení na ochorenie sa dopĺňajú ďalšie laboratórne testy - glykovaný hemoglobín (HbA1c), peptid C alebo glukózový tolerančný test (oGTT). Významným rizikovým faktorom prediabetu a cukrovky 2. typu je obezita. Viac ako 90 % pacientov trpí nadváhou či obezitou.

Čo spôsobí neliečená cukrovka?

Pokiaľ sa cukrovka nelieči, môže viesť k závažným komplikáciám:

 • problémy s hojením rán
 • poruchy zraku, slepota
 • kardiovaskulárne ochorenie (infarkt, cievna mozgová príhoda)
 • poškodenie nervov (necitlivosť alebo brnenie nôh a rúk)
 • poškodenie a zlyhanie obličiek
 • opakované infekcie
 • zhoršenie sexuálnych funkcií

Prevencia cukrovky

Zásadným aspektom prevencie a liečby diabetes mellitus je dodržiavanie zdravého a aktívneho životného štýlu. Pravidelná fyzická aktivita, vyvarovanie sa stresu a kvalitná striedma a vyvážená strava.

Pre ľudí s nadváhou či obezitou je doporučená pravidelná kontrola hladiny cukru v krvi, ktorú môžu absolvovať u svojho všeobecného lekára v rámci preventívnych prehliadok v 18, 30 a 40 rokoch, následne každé 2 roky. Vyšetrenie Riziko cukrovky môžete absolvovať aj ako samoplatcovia v laboratóriách SYNLAB.

Najčastejšie mýty o cukrovke

Diabetes mellitus je závažné ochorenie, ktoré postihuje milióny ľudí na celom svete. V Slovenskej republike je to aktuálne takmer 400-tisíc pacientov. Napriek osvetovým kampaniam a pokrokom v medicíne o diabete stále pretrváva niekoľko mýtov:

 1. Jedným z nich je mýtus, že postihuje iba starých ľudí. Avšak vzhľadom k sedavému spôsobu života, zlým stravovacím návykom a stresu, ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou nášho života, môžu cukrovkou 2. typu ochorieť aj malé deti.
 2. Ďalším mýtom je, že diabetes 1. typu je nebezpečnejší než diabetes 2. typu. V skutočnosti oba typy vyžadujú správnu liečbu, aby sa predišlo závažným komplikáciám, ako sú srdcové ochorenia, mŕtvica a zlyhávanie ľadvín.
 3. Množstvo ľudí sa domnieva, že vysoká hladina cukru v krvi okamžite znamená diabetes mellitus. Nie vždy je to však pravda. Údaje glukomeru môžu ovplyvniť faktory, ako je strava alebo konzumácia alkoholu. Je nevyhnutné dávať pozor na dlhodobo zvýšenú hladinu cukru v krvi, ktorá môže byť známkou prediabetu. Pokiaľ máte obavy, odporúčame navštíviť vášho všeobecného lekára alebo sa môžete pravidelne testovať ako samoplatca v laboratóriách SYNLAB.
 4. Ďalším rozšíreným mýtom je, že sa diabetici musia úplne vyhýbať cukru. Vyvážená diabetická strava by mala obsahovať primerané množstvo všetkých živín, vrátane sacharidov a cukrov. Je však dôležité vyhýbať sa jednoduchým cukrom a konzumovať sacharidy v prílohách, ako sú zemiaky, ryža a pečivo. Pravidelné stravovanie v menších porciách, najlepšie 5 až 6-krát denne, navyše pomôže udržať stabilnú hladinu cukru v krvi. Zaradenie ovocia a zeleniny do jedálnička je rovnako zásadné pre udržanie celkového zdravia. Vždy sa odporúča konzultácia s odborníkom, aby bol diétny plán prispôsobený individuálnym potrebám.

V posledných rokoch pribúda výskumov, ktoré zdôrazňujú význam vitamínu D v prevencii diabetu. Štúdie preukázali, že dopĺňanie tohoto vitamínu môže významne znížiť riziko vzniku cukrovky 1. a 2. typu. Dlhodobé užívanie od útleho veku môže mať navyše zásadný vplyv na zníženie výskytu tohoto ochorenia. Preto je dôležité, aby si jednotlivci zaistili dostatočný prísun vitamínu D a chránili sa tak pred vznikom diabetu.

autor: synlab slovakia v spolupráci s MUDr. K. Pinterová, MUDr. L. Krajči, MUDr. R. Schwarz