Otvorili sme pre vás nové odberové pracovisko v BRATISLAVE.

Nedostatkom testosterónu trpí čím ďalej tým viac mužov

Hovorí sa o ňom málo, ale aj napriek tomu je súčasťou života každého muža. Mužský prechod, odborne nazývaný andropauza je obdobie sprevádzané hormonálnymi zmenami v dôsledku poklesu testosterónu. Muž v tomto období trpí striedaním nálad, pocitmi únavy, zníženým libidom alebo poruchami erekcie. U žien môže zase úbytok testosterónu spôsobiť zvýšenú únavu alebo depresívnu náladu.

Návrh bez názvu (1) Čo je testosterón?

Návrh bez názvu (1) Akú funkciu má testosterón v tele mužov a akú u žien?

Návrh bez názvu (1) Ako sa mení hladina testosterónu v priebehu života?

Návrh bez názvu (1)Aký je rozdiel v diagnostike, keď si nechám vyšetriť "celkový" testosterón a keď "voľný"? Čo je efektívnejšie?

Návrh bez názvu (1) Aké existujú poruchy v súvislosti s hladinou testosterónu?

Návrh bez názvu (1) Aké je normálne rozmedzie hladiny testosterónu?

Návrh bez názvu (1) U akých cieľových skupín je dôležité sledovať hladinu testosterónu častejšie ako len pri bežnej prevencii?

Návrh bez názvu (1) Ako môžem ovplyvniť hladinu testosterónu životným štýlom a je to vôbec možné?

  

Čo je testosterón?

Testosterón je najdôležitejší mužský pohlavný hormón. Zo spoločenského hľadiska je spájaný s dominanciou, libidom a agresivitou. V organizme ovplyvňuje najmä sexuálne funkcie, schopnosť reprodukcie, rast svalov, hustotu kostnej hmoty. Ďalej pôsobí na metabolizmus tukov a je zodpovedný za našu psychickú pohodu.

U mužov vznikajú 2/3 testosterónu v semenníkoch a 1/3 potom v bunkách nadobličiek. Naopak u žien sú jeho hlavným zdrojom nadobličky, ďalej potom vaječníky.

Akú funkciu má testosterón v tele mužov a akú u žien?

U mužov je vplyv testosterónu viditeľný predovšetkým v puberte, kedy dochádza k rastu semenníkov a penisu, pigmentácii a zostúpení semenníkov, po tele začína rásť ochlpenie, zväčšuje sa prostata a hrtan, dochádza k nárastu svalovej hmoty. V dospelosti testosterón s inými mužskými pohlavnými hormónmi udržuje mužský charakter ochlpenia, stimuluje vznik spermií a bráni rozvoju osteoporózy.

U žien sa testosterón nachádza len v malom množstve (cca 10-20x menej ako u mužov). Rovnako ako u mužov sa začne testosterón v ženskom tele vo zvýšenej miere vytvárať spoločne s estrogénom už v puberte – čo sprevádza rozvoj sekundárnych znakov (zmena hlasu, pubické ochlpenie, rast pŕs a ďalšie). Hormón sa tiež podieľa na udržaní zdravej telesnej hmotnosti a podporuje činnosť vaječníkov.

Ako sa mení hladina testosterónu v priebehu života?

Hladina testosterónu v organizme je závislá na veku, pohlaví a dennej dobe. V priebehu života hodnoty prudko stúpajú v období dospievania, vrchol dosahujú medzi 20. a 30. rokom. Potom dochádza k ich pomalému znižovaniu a po 50. roku dochádza k prudkému poklesu, ktorý však nie je vyjadrený u všetkých mužov rovnako.

Aký je rozdiel v diagnostike, keď si nechám vyšetriť „celkový“ testosterón a keď „voľný“? Čo je efektívnejšie?

V laboratóriách SYNLAB stanovujeme hladinu celkového testosterónu. Ukazovateľom androgénnej aktivity, t. j. aktivity mužských pohlavných orgánov, je však testosterón voľný, ktorý na rozdiel od testosterónu viazaného pevnou väzbou na SHBG (globulín viažuci pohlavné hormóny), má priamy vplyv na cieľové tkanivá.

Voľný testosterón potom možno vypočítať z koncentrácie celkového testosterónu a SHBG. Udáva sa aj ako index voľného testosterónu, tzv. FAI. Tento index je ukazovateľom hladiny voľného testosterónu, a tým aj miery aktivity mužských pohlavných orgánov jedinca.

Aké existujú poruchy v súvislosti s hladinou testosterónu?

Porúch v súvislosti s hladinou testosterónu môže byť celý rad. Objavujú sa ako pri jej znížení, tak pri zvýšení.

Vysokú hladinu testosterónu u žien nachádzame napríklad pri hormonálnych ochoreniach alebo užívaní anabolík. Môže sa prejaviť obezitou, nepravidelnou menštruáciou až neplodnosťou, tvorbou akné, rastom fúzov, či vypadávaním vlasov.

Nízke hodnoty zvyčajne súvisia so starnutím (prirodzený úbytok) alebo s ochorením vaječníkov či nadobličiek. Pozorujeme potom zníženie energie a libida či depresívne nálady.

U mužov pri nízkej hladine testosterónu dochádza taktiež k zníženiu libida, problémom s erekciou a k narušeniu správneho vývoja spermií. Objavujú sa pocity únavy, dochádza k striedaniu nálad a mentálnej nerovnováhe.

Okrem psychických problémov a príznakov sa môžu vyskytnúť aj fyzické (ženský typ rozloženia tukového tkaniva, zväčšovanie pŕs). Nízka hladina hormónu spôsobí rýchlejšie vyčerpanie a únavu už po menšej fyzickej námahe. Vysokú hladinu testosterónu u mužov môžu zriedkavo spôsobiť endokrinné aktívne nádory, častejšie je však spôsobená nadužívaním anabolických steroidov. Sprievodnými znakmi sú akné, zvýšené libido, poruchy plodnosti, vysoký krvný tlak a zvýšený počet červených krviniek. Títo muži majú sklon k agresivite a rizikovému správaniu.

Aké je normálne rozmedzie hodnôt hladiny testosterónu?

Hladina testosterónu je závislá od veku a pohlavia. Normálne rozmedzie hladiny testosterónu je u dospelých mužov 10 – 40 nmol/l a u žien 0,2 – 2,3 nmol/l. Vzhľadom na rozdielne analytické systémy sa však môžu namerané hodnoty, a tým aj rozmedzie hodnôt pre jednotlivé laboratóriá, mierne líšiť.

U akých cieľových skupín je dôležité sledovať hladinu testosterónu častejšie ako len pri bežnej prevencii?

Hladinu testosterónu nie je potrebné u zdravých, bezpríznakových ľudí sledovať. Testosterón vyšetrujeme iba pri podozrení na ochorenie sprevádzané jeho zvýšenou či zníženou hladinou, teda v prípade príznakov a ťažkostí uvedených vyššie.

Ako môžem ovplyvniť hladinu testosterónu životným štýlom a je to vôbec možné?

Zvýšenie hladiny testosterónu je možné dosiahnuť aj prirodzenou cestou. Dôležitý je dostatok spánku, minimálne 7-8 hodín denne, dostatok vitamínov a minerálov (predovšetkým vitamín D, selén, zinok, horčík), minimalizovať stresové situácie, zdravo sa stravovať, pravidelne cvičiť a udržiavať správnu telesnú hmotnosť. Dôležitý je aj pravidelný sex. Odporúča sa vyhýbať alkoholu a fajčeniu.